A társadalmi jóllét ökológiai alapjai :

tájhasználat és klímaváltozás hatása vízi és szárazföldi ökoszisztémákra


„Kiválósági Központok Támogatása”

Az emberek jólléte (well-being) elválaszthatatlan az ökoszisztémák megfelelő működésétől. Ugyanakkor ez a kapcsolat a társadalom és döntéshozók számára nem nyilvánvaló, és emiatt nem értékelik megfelelően az ökoszisztémák működésének közvetlen hasznot hajtó komponenseit, az ún. ökoszisztéma szolgáltatásokat. Fő célunk hazai példákon keresztül bemutatni, hogy egyes kutatások hogyan járulnak hozzá ezen ökoszisztéma-szolgáltatások megértéséhez, és hogyan lehet mindezt a társadalom számára kézzelfogható módon értékelni. Mindezt multi-aktor (akadémia-egyetemek), multidiszciplináris kiválósági együttműködés kereteiben demonstráljuk. A projekt konkrét célja egyes kulcsfontosságú vízi és szárazföldi ökoszisztémáink működésének és sokféleségének feltárása eltérő tájhasználati módok függvényében, és az eredmények megfelelő érték-rendszerbe helyezése. Kulcsfontosságú ökoszisztémáink és vizsgálatuk: (i) vízfolyások biológiai sokféleségének értékelése városi, agrár és természetes tájakban, a tájátalakító hatások értékelése; (ii) Kísérleti infrastruktúránk felhasználásával új megközelítésű aszály vizsgálatokat végzünk értékes gyep ökoszisztémáinkban, melyek a magyar puszta értékét adják. (iii) Az általánosan használt, valamint bevezetés alatt álló erdőgazdálkodási beavatkozások termőhelyre (mikroklímára, talajra), biodiverzitásra és erdő felújulásra gyakorolt hatását vizsgáljuk, illetve ezek hatását a kiválasztott ökoszisztéma-szolgáltatásokra. E kiválósági kutatások alapján demonstráljuk hasznosságukat a döntéshozók és a társadalom számára, mert (i) az EU Víz Keretirányelv által előírt jó ökológiai állapot eléréshez hozzájárulnak, így az uniós beszámolási kötelezettségeink részére alapvetőek. (ii) A klímaváltozás egyik legfontosabb hatása Magyarországon várhatóan a víz hiánya lesz. Az erre történő felkészülést számos egyezmény teszi kötelezővé Magyarország számára, így e kötelezettségek teljesítéséhez alapvetőek. (iii) Erdeink kiemelt fontossággal bírnak a társadalom számára, számos ökoszisztéma-szolgáltatást biztosítanak (CO2 megkötés, tűzifa és építőanyag biztosítása, kikapcsolódás, biodiverzitás megőrzése, talajvédelem, klíma stabilizálás stb.), melyek szemléletes értékelését megvalósítjuk.

A tervezett kiválósági program több pontja „vizes”, így kapcsolódik az MTA vízprogramhoz és az abban elkezdett kooperációk megerősítéséhez. Például a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) hidrológus kutatóival folytatott kooperáció keretében értékeljük a hidrológiai és medermorfológiai beavatkozások hatását a vízfolyások élőlényközösségeire, különös tekintettel a Duna folyamra. További jellemzőjük hogy mind a modellezés, mind pedig a terepi kísérletek esetében modern tudományos módszerekre építenek, valamint interdiszciplináris (ökológia-hidrológia-közgazdaságtan) együttműködésben jönnek létre. Mindegyik munkacsomagban a nemzetközi szinten kiemelkedő tudományos publikációk mellett a társadalom és a szakpolitika számára közvetlenül hasznosítható eredményeket is nyújtunk.

A BCE-vel 2019 tavaszán indult közös kutatás azt hivatott feltárni, hogy az emberek hogyan vélekednek a különböző erdőgazdálkodási módok formálta ún. erdőképekről és az azokhoz köthető ökoszisztéma szolgáltatásokról. 2020-ban az erdők mellett a gyepek és a vizes élőhelyek által nyújtott ökoszisztéma szolgáltatások társadalmi megítélésének feltárása is megkezdődik.

A kiválósági programban kiemelten törekszünk a legjobb fiatalok bevonására és megtartására, az egyetemekkel meglevő jó kutatási kapcsolatok, az együttműködés elmélyítésére.